Jeugd consulent

2-3-2020

Noord-Holland

De jeugdconsulent geef informatie en advies aan jeugdigen en opvoeders op alle levensdomeinen. Ook ondersteunt de jeugdconsulent een gezin in het maken van een ondersteuningsplan. We werken op basis van vraaggericht maatwerk, een van de uitgangspunten model: één gezin, één plan, één regisseur. De kandidaat vindt het leuk om behoeften en vragen te verhelderen om jeugdigen/opvoeders vooruit te helpen. 

De kandidaat kan goed samenwerken zowel met collega's als met ketenpartners. De kandidaat ziet het belang van het versterken van netwerken en neemt daarmee positie in. Tot slot signaleert én reageert de kandidaat professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling/-bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind. De kandidaat staat stevig in zijn schoenen, neemt nadrukkelijk stelling en voert de benodigde acties uit.

Werkzaamheden van de Jeugdconsulent zijn onder andere:

 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB;
 • Sociaal medische indicaties op kinderopvang afgeven;
 • Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’;
 • Het schrijven van ondersteuningsplannen;
 • Komen tot maatwerkoplossingen;
 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
 • Motiveren van inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken;
 • Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders;
 • Behandelen van aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers en indien nodig andere zorgverleners binnen de keten;
 • Deelname aan verschillende casuïstiek- en overleg momenten.
 • Administratieve afhandeling behorende bij het eigen werk


Onze verwachtingen

 • Afgeronde HBO opleiding
 • SKJ registratie
 • Actuele kennis Jeugdwet, PGB en SMI
 • Minimaal 5 jaar ervaring met gemeentes en 2 jaar met PGB en SMI
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening in de laatste 10 jaar.

Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden?Solliciteer nu